Oye sn Tune bigada hai mujhe,

Gali dena tune sikhaya hai mujhe,

HA to,

Mene kabhi ghamand kiya hai.